Visie meditatiegroepen

Meditatie
De oplossing van al onze vragen kunnen we in onszelf zoeken. Mediteren is een vorm van zelfonderzoek. De plek voor het onderzoek is meditatie, zitten op het meditatiekussen, van waaruit het inzicht groeit. Het gaat om je eigen persoonlijke ervaring. Je richt de blik naar binnen en ontdekt wat zich daar afspeelt met een open, vriendelijke en nieuwsgierige houding. Zittend op je kussen kun je zien hoe de ene gedachte de andere oproept, hoe onze geest grijpt van verlangen en afstoot van afkeer, schept en vernietigt in een onophoudelijk proces. Door dit te zien komt er rust en helderheid.


Groepen
In een groep mediteren ondersteunt de meditatiepraktijk thuis. Je komt regelmatig samen om te mediteren, wisselt ervaringen uit, leert nieuwe meditatietechnieken, ervaart wat jou op dit moment kan helpen, het biedt een gelegenheid om gedurende een paar uur aandacht aan jezelf te besteden en in stilte en rust aandachtig te onderzoeken hoe het ècht met je gaat.

In het boeddhisme wordt gesproken over de 'sangha', de groep van mensen die zich verbonden voelen. Dit is zo'n belangrijk aspect dat het één van de drie juwelen van het boeddhisme is. De andere twee juwelen zijn de boeddha (de boeddha natuur in alle levende wezens aanwezig) en de dharma (de leer en in bredere context alle handelingen die de boeddha natuur ondersteunen).

Volgens mijn eigen zenleraar Sekko Tanaka gaat zen over vriendschap. Een groep mensen die samen mediteren gaan vriendschappelijk met elkaar en met zichzelf om.