Supervisie voor mindfulnesstrainers

Een gelegenheid om te reflecteren op actuele thema's in het werk als mindfulnesstrainer.

Een supervisieproces vanuit een meditatieve /contemplatieve grondhouding, met de intentie om een voedende en steunende verbondenheid te doen groeien. Mindfulness supervisie kenmerkt zich door een samenwerkingsverband, meer dan dat er van een leraar/leerling relatie sprake is. Hierin onderscheidt het zich van andere vormen van supervisie.

Een supervisieproces waarin gereflecteerd kan worden op:
- persoonlijke processen
- de beoefening van mindfulness
- het geven van mindfulnesstraining

In een open, meditatief en creatief onderzoek wordt aandacht geschonken aan de manier waarop deze doorwerken in het dagelijks leven, zowel in het werk als privé, de meditatiepraktijk en de relaties hiertussen. Er is gelegenheid om ervaren moeilijkheden, grenzen en beperkingen te onderzoeken en de ondersteuning te gebruiken om met deze "randen" constructiever om te kunnen gaan.

De mindfulness supervisor zal zich inzetten middels:
- open aandacht
- inquiry
- specifieke aandachtsoefeningen
- begeleiding
- steun
- waar nodig, preciese feedback
- tips en tops (wat gaat goed en wat zou anders kunnen)

Voorafgaand aan een supervisietraject vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin de thema's, doelen en werkwijze op elkaar worden afgestemd. De inhoud van de sessies wordt bepaald door de thema's / dilemma's die de supervisant inbrengt.

De gesprekken kunnen goed worden gecombineerd met de intervisie jaargroep.

Bijdrage kennismakingsgesprek:
€ 
30,-  

Bijdrage per gesprek: 
€ 105,-  


Nadere informatie en aanmelden: info@zenpsychologie.nl